Poradnie i pracownie Centrum Gastroenterologii

Na Centrum Gastroenterologii składają się specjalistyczne poradnie takie jak: poradnia onkologiczna, poradnia laryngologiczna, poradnia hepatologiczna, poradnia gastroenterologiczna oraz pracownie: pracownia ultrasonografii, pracownia badań czynnościowych, pracownia endoskopii. Szczegóły dotyczące wyżej wymienionych poradni i pracowni znajdują się w dziale Poradnie i Pracownie na naszej stronie.