Program badań przesiewowych

Program Badań Przesiewowych Dla Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego

KOLONOSKOPIA JEST BEZPŁATNA, 

W ramach Programu bezpłatnie wykonywane jest endoskopowe badanie jelita grubego (kolonoskopia) u osób między 55 a 64. rokiem życia, bez istotnych objawów choroby jelita grubego, niezależnie od, rodzaju ubezpieczenia zdrowotnego – niezbędne jest otrzymanie zaproszenia z Ministerstwa Zdrowia.

Zaproszenie jest imienne i nie ma możliwości przekazania go innej osobie, jest ważne do momentu ukończenia 64 roku życia.

BADANIE PROFILAKTYCZNE ORAZ PREPARAT DO PRZYGOTOWANIA SĄ BEZPŁATNE

Program finansowany jest ze środków Ministerstwa Zdrowia.

W 2020 i 2021 roku z programu mogą korzystać także osoby które nie dostały zaproszenia wiek od 50-65 w określonych przypadkach od 40.Kryteria wykluczenia z programu:Kolonoskopia wykonana w ciągu ostatnich 10 lat

Bliższe informacje o Programie dostępne są telefonicznie w
Biurze Programu Badań Przesiewowych
w Centrum Gastroenterologii
w Wodzisławiu Śląskim,
Jana Pawła II 6,8
tel. 032 750 14 78 ; 662207589, 728  794 294

lub na stronie internetowej www.gastrolog.org

Fakty na temat raka jelita grubego.

W Polsce co roku na raka jelita grubego zapada około 13 tysięcy osób. U większości nowotwór rozpoznawany jest zbyt późno. Wyniki leczenia w Polsce należą do najgorszych w Europie (odsetek wyleczeń wynosi w Polsce ok. 25%, a w Europie Zachodniej do 60%). Wyniki leczenia raka wykrytego we wczesnym stadium są bardzo dobre – terapia daje pełne wyleczenie w 90% przypadków. Rak jelita grubego w początkowych stadiach nie daje objawów. Nie ma żadnych dolegliwości, niczego niepokojącego się nie zauważa.
Kiedy pojawią się objawy może być za późno!

Jak uchronić się przed rakiem jelita grubego?

Poddawać się badaniom profilaktycznym. Optymalnym sposobem jest wykonywanie pełnej kolonoskopii przynajmniej raz na 10 lat. Badanie to pozwala nie tylko na wczesne wykrycie zmian, ale w wielu przypadkach na ich endoskopowe usunięcie w czasie badania!

Jeśli przekroczyłeś 50. rok życia, a zwłaszcza jeśli ktoś z krewnych chorował na raka jelita grubego, rozpocząłeś wyścig z rakiem. Nie trać czasu!
Poddaj się kolonoskopii, badaniu, które może uratować Twoje życie!

Zapoznaj się z terminami związanymi z zagadnieniem w słowniczku pojęć