KOLONOSKOPIA W PROGRAMIE PRZESIEWOWYM RAKA JELITA GRUBEGO

Profilaktyczne badanie kolonoskopowe wykonane w ramach Programu Badań Przesiewowych jest finansowane przez Ministerstwo Zdrowia. Kolonoskopia jest bepłatna. Nie jest wymagane skierowanie.

Kryteria udziału w programie

  • brak objawów raka jelita grubego
  • wiek 50-65 lat a takze w określonych przypadkach od 40 roku życia gdy w rodzinie krewny I stopnia chorował/choruje na raka jelita grubego

Kryteria wykluczenia z programu

  • kolonoskopia wykonana w ciągu ostatnich 10 lat